Afspraak maken + 31 (0)20 - 6442615 | + 31 (0)20 - 6615648 |  info@praktijkgeervliet.nl

Passantentarieven 2018

Declaratiecode Omschrijving Tarief
039494 Echografie van het hart. € 153,44
039755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. € 145,40
039757 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. € 52,29
039844 Eenvoudige (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak. € 160,04
039848 24-uurs bloeddrukmeting. € 137,32
15A610 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart € 480,37
15A611 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart € 211,31
15A643 1 tot 2 dagbehandelingen en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij aderverkalking € 436,74
15A654 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aderverkalking € 121,31
15A763 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen € 546,99
15A779 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart € 416,25
15A781 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen € 233,73
15A786 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart € 200,30
15B352 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling € 116,33
15B353 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling € 78,63
15B354 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct € 362,84
15B356 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren € 393,06
15B358 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct € 222,72
15B361 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking en/of ingreep € 358,99
15B363 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na inbrengen van inwendige defibrillator (ICD) of het dragen van uitwendige defibrillator (LifeVest) € 473,89
15B365 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren € 207,58
15B368 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking of ingreep € 201,61
15B371 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na inbrengen van een inwendige defibrillator (ICD) of het dragen van een uitwendige defibrillator (LifeVest) € 194,29
15B692 Behandeling of onderzoek of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of dagbehandeling bij geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart € 515,02
15B694 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij interne geneeskunde bij pijn op de borst € 517,77
15B696 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart € 293,59
15B699 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een interne geneeskunde bij pijn op de borst € 234,34
15B705 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart en/of vaatstelsel € 392,26
15B707 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart of vaatstelsel € 169,58
15B718 Een tot 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 444,46
15B719 Meer dan 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 480,39
15B720 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 480,39
15B725 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 395,52
15B726 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 129,00
15B740 Cardiologische teambespreking en/of polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het hart € 95,98
15B743 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ontsteking aan het hart € 534,57
15B745 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ontsteking aan het hart € 393,96
15B747 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ritmestoornis van het hart € 555,73
15B749 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan het hart € 277,67
15B756 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een ontsteking aan het hart € 221,76
15B759 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij hartfalen of andere hartaandoening € 561,06
15B761 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis van het hart € 258,27
15B777 Electrocardiografie/Hartritme monitor cardiologie bij een ziekte van het hart € 480,17
15B781 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hartfalen of andere hartaandoening € 279,18
15B784 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) € 415,06
15B786 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een impuls en/of geleidingsstoornis van het hart € 348,61
15B788 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) € 207,69
15B791 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de hartklep € 362,84
15B793 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart € 202,01
15B796 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij hartfalen en/of andere hartaandoening € 400,58
15B798 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de hartklep € 199,91
15B803 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij hartfalen of andere hartaandoening € 199,71
15B806 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart € 557,50
15C402 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk € 380,73
15C406 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk € 173,69
15C409 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hoge bloeddruk € 622,27
15C412 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een hoge bloeddruk € 441,15
15C413 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hoge bloeddruk € 186,30
15C418 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in longvaten of longcirculatieziekte € 456,20
15C421 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een afsluiting van een longslagader (longembolie) € 456,20
15C424 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte € 206,23
15C425 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afsluiting van een longslagader (longembolie) € 194,98
15C428 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 401,83
15C429 Onderzoek in het vatenlaboratorium bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 289,28
15C430 Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 398,88
15C440 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) en risicomanagement bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 379,21
15C443 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 413,70
15C444 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 398,30
15C445 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 721,25
15C448 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij risicomanagement voor aandoeningen van slagaders of haarvaten € 740,50
15C453 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 178,70
15C454 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 139,05
15C455 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 507,86
15C456 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 485,29
15C457 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een internist of reumatoloog bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 258,37
15C458 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 211,15
15C959 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een aangeboren afwijking € 429,76
15C962 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren hart(vaat)afwijking € 470,76
15C964 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking € 109,84
15C968 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren hart(vaat)afwijking € 253,13
15D116 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hartrevalidatie € 284,31
15D124 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij de screening op erfelijke vormen van kanker € 390,60
15D125 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke vormen van kanker € 205,33
15D136 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten € 432,53
15D137 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten € 649,20
15D138 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten € 448,21
15D139 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten € 399,20
15E311 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst € 425,80
15E313 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst € 225,48
15E316 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte € 447,47
15E318 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte € 185,82
15E627 Psycho-educatief preventieprogramma (PEP) en/of ondersteuning, minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) en spiro-ergometrie bij hartrevalidatie €1.806,88
15E628 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP), ondersteuning en minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie €1.857,64
15E629 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP) en ondersteuning bij hartrevalidatie €1.636,80
15E630 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP) EN minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie €1.918,39
15E631 Minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) en ondersteuning bij hartrevalidatie €1.319,39
15E632 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP) bij hartrevalidatie €1.377,11
15E633 Minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie €1.301,39
15E634 3 tot maximaal 5 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie € 926,03
15E635 Intake-contact bij hartrevalidatie € 529,96
17C402 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk € 367,93
17C428 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 401,83
 15A972 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier € 519,28
 15A978 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier € 204,60
 15B111 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) € 478,09
 15B200 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij nierstenen € 449,55
 15B206 1 of 2 polikliniekbezoeken bij nierstenen € 169,44
 15B731 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat € 458,90
 15B738 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat € 175,34
 15B818 1 of 2 polikliniekbezoeken bij astma € 174,62
 15C222 1 of 2 polikliniekbezoeken bij bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem € 207,81
 15C227 Meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen € 456,34
 15C231 1 of 2 polikliniekbezoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen € 265,52
 15C238 1 of 2 polikliniekbezoeken bij afbraak van rode bloedcellen met ophoping van afvalstoffen in het bloed door falen van de nieren (HUS) € 222,92
 15C246 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen overig € 525,85
 15C260 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de stofwisseling € 626,65
 15C264 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de stofwisseling € 505,00
 15C266 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de stofwisseling € 230,45
 15C273 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de schildklier € 586,19
 15C274 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de schildklier € 640,33
 15C278 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de schildklier € 220,43
 15C291 1 of 2 polikliniekbezoeken bij vetzucht of ondervoeding € 273,09
 15C489 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het borstvlies/ longvlies € 186,06
 15C505 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel € 467,70
 15C506 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel € 221,87
 15C538 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de lever € 562,82
 15C544 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de lever € 248,86
 15C585 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 258,85
 15C586 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een ziekte aan de blinde darm/ buikvlies € 527,36
 15C606 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm € 183,56
 15C660 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 130,49
 15C732 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel € 458,74
 15C741 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel € 310,66
 15C746 Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening € 207,16
 15C748 Maximaal 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening € 366,67
 15C756 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel € 153,12
 15C821 1 of 2 polikliniekbezoeken bij chronisch nierfalen € 230,45
 15C898 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de nier of urineleiders € 187,64
 15C899 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een nierontsteking € 197,07
 15C972 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen € 596,66
 15C973 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij algemene klachten/symptomen € 684,07
 15C989 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen € 246,91
 15C995 Begeleiden bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten € 282,70
 15D112 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemeen onderzoek € 168,04
 15D636 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 623,91
 15D637 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel € 375,93
 15E252 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel van hormoonproducerende klier € 447,54
 15E254 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van hormoonproducerende klier € 196,45
 15E289 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij verminderde functie van de bijschildklier € 480,03
 15E292 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen € 212,65
 15E295 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde functie van de bijschildklier € 183,65
 15E303 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever € 250,49
 15E351 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij botontkalking € 215,41
 15E464 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van bloed of immuunsysteem € 227,89

 

Stichting Cardiologie Geervliet

 + 31 (0)20 - 6442615 

+ 31 (0)20 - 6615648

  info@praktijkgeervliet.nl

 Zwaansvliet 5, 1081 AP Amsterdam

 mczwaansvliet.nl

 

Klachtenprocedure

Privacyreglement

Disclaimer

 

Openingstijden

Maandag 09.00 - 20.30 uur
Dinsdag 09.00 - 18.00 uur
Woensdag 09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur

 

Buiten openingstijden is een dienstdoende cardioloog telefonisch bereikbaar. 

Bij acute klachten en noodgevallen verzoeken we u direct 112 te bellen. 

 

Powered by Memotronic