Afspraak maken + 31 (0)20 - 6442615 | + 31 (0)20 - 6615648 |  info@praktijkgeervliet.nl

Overeenkomsten zorgverzekeraars

Jaarlijks onderhandelen zorgaanbieders met zorgverzekeraars om te komen tot een overeenkomst en bijbehorende tarieven welke in rekening gebracht mogen worden bij uw zorgverzekeraar. Ook voor 2018 heeft Stichting Cardiologie Geervliet weer met iedere zorgverzekeraar een overeenkomst kunnen afsluiten.

Uitzondering hierop zijn de behandelingen die onder de categorie hartrevalidatie vallen. Voor hartrevalidatie hebben wij NIET met alle zorgverzekeraars een overeenkomst kunnen afsluiten. Met de zorgverzekeraars welke vallen onder DSW, Caresq en Multizorg hebben wij WEL een overeenkomst met betrekking tot hartrevalidatie.

Uiteraard bieden wij hartrevalidatie ook aan patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben en zult u als patiënt niet de dupe worden van het ontbreken van een overeenkomst. U zult nooit meer betalen dan uw verplichte/vrijwillige eigen bijdrage/risico, in vele gevallen zal dit ook goedkoper zijn dan bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Hiermee kunnen wij u alle nodige zorg blijven geven.

Uiteraard betekent dit wel dat wij de behandelingen m.b.t. hartrevalidatie in sommige gevallen op een andere manier moeten factureren hetgeen voor u nieuw kan zijn (LET wel: dit betreft alleen de behandelingen t.b.v. hartrevalidatie).

Hoe de facturatie met betrekking tot hartrevalidatie plaats vindt treft u onderstaand aan:

1. U ontvangt de factuur met betrekking tot hartrevalidatie zelf.

De factuur dient u in bij uw verzekering.  Na ontvangst van uw vergoeding betaalt u aan Stichting Cardiologie Geervliet. U betaalt de vergoeding plus eventueel het gedeelte van uw eigen risico. Indien de zorgverzekeraar een gedeelte in mindering brengt  op onze factuur in verband met het ontbreken van een overeenkomst hoeft u dat gedeelte niet te betalen en neemt de praktijk voor haar rekening.

2. Akte van cessie.

U vult op de praktijk een akte van cessie in. Wij kunnen de factuur met betrekking tot hartrevalidatie dan rechtstreeks op papier indienen bij uw verzekering en voegen daarbij een kopie van de door u ingevulde akte en hoeft u verder niets te doen.

In het overzicht ziet u welke zorgverzekeraars optie 1 of 2 hanteren, bij alle overige zorgverzekeraars kunnen wij de hartrevalidatie behandelingen op de gebruikelijke wijze rechtstreeks factureren.

 

Optie UZOVI code Naam Concern Inkoopconcern
1 3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. ACHMEA ACHMEA
1 3313 Interpolis Zorgverzekeringen NV ACHMEA ACHMEA
1 3314 OZF Zorgverzekeringen N.V. ACHMEA ACHMEA
1 3329 Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV ACHMEA ACHMEA
1 9086 Pro Life Zorgverzekeringen ACHMEA ACHMEA
1 7084 De Friesland Zorgverzekeraar N.V. DE FRIESLAND DE FRIESLAND (ACHMEA)
1 9664 Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Delta Lloyd en OHRA CZ CZ
         
2 3332 Menzis Zorgverzekeraar N.V. MENZIS MENZIS
2 3333 Anderzorg N.V. MENZIS MENZIS

 

Passantentarieven 2018

Als u niet ( binnen Nederland ) verzekerd bent dan geldt het zogenaamde passantentarief. Dit passantentarief is de totaalprijs voor de behandeling en is opgebouwd uit alle kosten en het honorarium van de specialist. Deze passantentarieven kunnen afwijken van prijzen die voor dezelfde behandelingen overeengekomen zijn met zorgverzekeraars.

Declaratiecode Omschrijving Tarief
039494 Echografie van het hart. € 153,44
039755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. € 145,40
039757 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. € 52,29
039844 Eenvoudige (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak. € 160,04
039848 24-uurs bloeddrukmeting. € 137,32
15A610 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart € 480,37
15A611 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart € 211,31
15A643 1 tot 2 dagbehandelingen en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij aderverkalking € 436,74
15A654 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aderverkalking € 121,31
15A763 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen € 546,99
15A779 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart € 416,25
15A781 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen € 233,73
15A786 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart € 200,30
15B352 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling € 116,33
15B353 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling € 78,63
15B354 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct € 362,84
15B356 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren € 393,06
15B358 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct € 222,72
15B361 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking en/of ingreep € 358,99
15B363 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na inbrengen van inwendige defibrillator (ICD) of het dragen van uitwendige defibrillator (LifeVest) € 473,89
15B365 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren € 207,58
15B368 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking of ingreep € 201,61
15B371 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na inbrengen van een inwendige defibrillator (ICD) of het dragen van een uitwendige defibrillator (LifeVest) € 194,29
15B692 Behandeling of onderzoek of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of dagbehandeling bij geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart € 515,02
15B694 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij interne geneeskunde bij pijn op de borst € 517,77
15B696 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart € 293,59
15B699 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een interne geneeskunde bij pijn op de borst € 234,34
15B705 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart en/of vaatstelsel € 392,26
15B707 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart of vaatstelsel € 169,58
15B718 Een tot 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 444,46
15B719 Meer dan 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 480,39
15B720 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 480,39
15B725 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 395,52
15B726 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 129,00
15B740 Cardiologische teambespreking en/of polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het hart € 95,98
15B743 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ontsteking aan het hart € 534,57
15B745 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ontsteking aan het hart € 393,96
15B747 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ritmestoornis van het hart € 555,73
15B749 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan het hart € 277,67
15B756 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een ontsteking aan het hart € 221,76
15B759 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij hartfalen of andere hartaandoening € 561,06
15B761 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis van het hart € 258,27
15B777 Electrocardiografie/Hartritme monitor cardiologie bij een ziekte van het hart € 480,17
15B781 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hartfalen of andere hartaandoening € 279,18
15B784 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) € 415,06
15B786 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een impuls en/of geleidingsstoornis van het hart € 348,61
15B788 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) € 207,69
15B791 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de hartklep € 362,84
15B793 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart € 202,01
15B796 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij hartfalen en/of andere hartaandoening € 400,58
15B798 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de hartklep € 199,91
15B803 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij hartfalen of andere hartaandoening € 199,71
15B806 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart € 557,50
15C402 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk € 380,73
15C406 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk € 173,69
15C409 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hoge bloeddruk € 622,27
15C412 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een hoge bloeddruk € 441,15
15C413 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hoge bloeddruk € 186,30
15C418 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in longvaten of longcirculatieziekte € 456,20
15C421 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een afsluiting van een longslagader (longembolie) € 456,20
15C424 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte € 206,23
15C425 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afsluiting van een longslagader (longembolie) € 194,98
15C428 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 401,83
15C429 Onderzoek in het vatenlaboratorium bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 289,28
15C430 Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 398,88
15C440 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) en risicomanagement bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 379,21
15C443 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 413,70
15C444 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 398,30
15C445 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 721,25
15C448 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij risicomanagement voor aandoeningen van slagaders of haarvaten € 740,50
15C453 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 178,70
15C454 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 139,05
15C455 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 507,86
15C456 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 485,29
15C457 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een internist of reumatoloog bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 258,37
15C458 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten € 211,15
15C959 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een aangeboren afwijking € 429,76
15C962 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren hart(vaat)afwijking € 470,76
15C964 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking € 109,84
15C968 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren hart(vaat)afwijking € 253,13
15D116 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hartrevalidatie € 284,31
15D124 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij de screening op erfelijke vormen van kanker € 390,60
15D125 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke vormen van kanker € 205,33
15D136 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten € 432,53
15D137 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten € 649,20
15D138 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten € 448,21
15D139 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten € 399,20
15E311 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst € 425,80
15E313 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst € 225,48
15E316 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte € 447,47
15E318 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte € 185,82
15E627 Psycho-educatief preventieprogramma (PEP) en/of ondersteuning, minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) en spiro-ergometrie bij hartrevalidatie €1.806,88
15E628 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP), ondersteuning en minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie €1.857,64
15E629 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP) en ondersteuning bij hartrevalidatie €1.636,80
15E630 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP) EN minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie €1.918,39
15E631 Minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) en ondersteuning bij hartrevalidatie €1.319,39
15E632 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP) bij hartrevalidatie €1.377,11
15E633 Minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie €1.301,39
15E634 3 tot maximaal 5 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie € 926,03
15E635 Intake-contact bij hartrevalidatie € 529,96
17C402 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk € 367,93
17C428 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een vernauwing of afsluiting van slagader € 401,83
 15A972 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier € 519,28
 15A978 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier € 204,60
 15B111 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) € 478,09
 15B200 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij nierstenen € 449,55
 15B206 1 of 2 polikliniekbezoeken bij nierstenen € 169,44
 15B731 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat € 458,90
 15B738 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat € 175,34
 15B818 1 of 2 polikliniekbezoeken bij astma € 174,62
 15C222 1 of 2 polikliniekbezoeken bij bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem € 207,81
 15C227 Meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen € 456,34
 15C231 1 of 2 polikliniekbezoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen € 265,52
 15C238 1 of 2 polikliniekbezoeken bij afbraak van rode bloedcellen met ophoping van afvalstoffen in het bloed door falen van de nieren (HUS) € 222,92
 15C246 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen overig € 525,85
 15C260 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de stofwisseling € 626,65
 15C264 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de stofwisseling € 505,00
 15C266 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de stofwisseling € 230,45
 15C273 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de schildklier € 586,19
 15C274 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de schildklier € 640,33
 15C278 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de schildklier € 220,43
 15C291 1 of 2 polikliniekbezoeken bij vetzucht of ondervoeding € 273,09
 15C489 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het borstvlies/ longvlies € 186,06
 15C505 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel € 467,70
 15C506 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel € 221,87
 15C538 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de lever € 562,82
 15C544 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de lever € 248,86
 15C585 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 258,85
 15C586 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een ziekte aan de blinde darm/ buikvlies € 527,36
 15C606 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm € 183,56
 15C660 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 130,49
 15C732 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel € 458,74
 15C741 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel € 310,66
 15C746 Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening € 207,16
 15C748 Maximaal 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening € 366,67
 15C756 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel € 153,12
 15C821 1 of 2 polikliniekbezoeken bij chronisch nierfalen € 230,45
 15C898 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de nier of urineleiders € 187,64
 15C899 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een nierontsteking € 197,07
 15C972 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen € 596,66
 15C973 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij algemene klachten/symptomen € 684,07
 15C989 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen € 246,91
 15C995 Begeleiden bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten € 282,70
 15D112 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemeen onderzoek € 168,04
 15D636 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 623,91
 15D637 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel € 375,93
 15E252 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel van hormoonproducerende klier € 447,54
 15E254 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van hormoonproducerende klier € 196,45
 15E289 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij verminderde functie van de bijschildklier € 480,03
 15E292 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen € 212,65
 15E295 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde functie van de bijschildklier € 183,65
 15E303 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever € 250,49
 15E351 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij botontkalking € 215,41
 15E464 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van bloed of immuunsysteem € 227,89

 

Stichting Cardiologie Geervliet

 + 31 (0)20 - 6442615 

+ 31 (0)20 - 6615648

  info@praktijkgeervliet.nl

 Zwaansvliet 5, 1081 AP Amsterdam

 mczwaansvliet.nl

 

Klachtenprocedure

Privacy

Disclaimer

 

Openingstijden

Maandag 09.00 - 20.30 uur
Dinsdag 09.00 - 17.00 uur
Woensdag 09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur

 

Buiten openingstijden is een dienstdoende cardioloog telefonisch bereikbaar. 

Bij acute klachten en noodgevallen verzoeken we u direct 112 te bellen. 

 

Powered by Memotronic